Elektromobilita

15.10.2019

Dne 15.10.2019 se v našem dealerství uskutečnila tisková konference ŠKODA AUTO a.s. na téma ELEKTROMOBILITA. Nejvyšší představitelé ŠKODA AUTO Česká republika zde představili novinářům komplexní plány nabídky a řešení elektrifikovaného portfolia automobilky.

A proč právě u nás, v Auto Podbabská?

Naše dealerství je součástí pilotního projektu, jež má za cíl testování prvního exempláře energetického úložiště, vyvinutého v rámci ŠKODA AUTO, v reálných podmínkách. Takovéto zařízení je součástí kompletní infrastruktury vybavení dealerství, které odpovídá třetí, a zároveň nejvyšší úrovni připravenosti dealerství na příchod hybridních a zcela elektrifikovaných vozů.

Něco málo k elektromobilitě na dealerstvích

Jsou připraveny tři úrovně vybavení dealerů a základní stupeň vybavenosti musí splnit od začátku roku 2020 úplně všichni dealeři značky ŠKODA. Součástí tohoto základního stupně jsou již například vyhrazené místo na showroomu pro elektrifikované automobily řady iV, dobíjecí stanice s minimálním nabíjecím výkonem 11kW, karanténní zóna, tj. bezpečná zóna pro umístění elektromobilu po nehodě a v neposlední řadě vyškolený personál. Druhou úrovní se rozumí rozšíření služeb pro klienty, a však s důrazem na ekologii a využití obnovitelných zdrojů. Třetí úroveň zahrnuje vybavení dealerství v maximálním rozsahu, jak pro služby prodeje vozů a kompletní poradenství v otázce eMobility, tak jejich následného servisu. Zároveň je zde však řešena otázka energetické soběstačnosti dealerství, a to právě za pomoci moderních technologií, například fotovoltaiky spolupracující s bateriovým úložištěm. Tyto technologie mají za úkol nenavyšovat náklady dealerů na energii i při provozu rychlonabíjecích stanic. V současné době není možné provádět veškeré opravy e-vozů v každém autorizovaném servisu značky ŠKODA, jelikož pro opravy iV vozů jsou zapotřebí specializovaní mechanici, kteří musí mít elektrotechnické vzdělání a dále musí absolvovat speciální školení. Začátkem roku 2020 bude však k běžným servisním úkonům na e-vozidlech připravena celá servisní síť. Pro složitější odborné zásahy a opravy, např. i vlastních baterií, bude připravených min. 10 dealerství a v průběhu roku přibude takových servisních provozoven dalších 30. My jsme jedni z prvních deseti.

V Auto Podbabská jsme se rozhodli jít cestou té nejvyšší úrovně poskytovaných služeb našim klientům a to nejen v rámci prodeje a servisu vozů, ale zároveň také v oblasti poradenství a služeb v oblasti eMobility. Jsme totiž přesvědčeni, že profesionální poradenství funguje zejména na základě vlastní zkušenosti, proto v následujícím období dále plánujeme navýšení počtu rychlonabíjecích stanic, jak pro naše klienty, tak i pro širokou veřejnost. Dalším krokem bude využití zelené energie v podobě solárních panelů, čímž chce naše dealerství zároveň přispět ke snížení uhlíkové stopy.

Jak funguje naše energetické úložiště?

Samotné úložiště je „vřazeno“ mezi přívod elektrické energie z trafostanice a hlavní jistič celého objektu. V této části je prováděno soustavné měření celkově požadované energie a systém řízení je schopen okamžitě reagovat. Úložiště tak pomáhá vykrývat nárokové špičky odběru elektřiny, například při souběhu běžné provozní spotřeby el. energie s nabíjením několika elektromobilů a běhu klimatizací. V takové chvíli elektronika měření okamžitě zasahuje a požadavek el. energie nad hranicí nastaveného maxima začne dodávat z baterií úložiště a dealerství tak nerostou náklady za nadměrný odběr. Naopak v době, kdy je požadavek na el. energii nízký (zejména v noci), nasměřuje elektronika tok el. proudu do baterií úložiště, aby byly plně připraveny pro další využití. Energetické úložiště tak výrazně snižuje náklady na elektrickou energii.

Nyní je tedy energetické úložiště ve fázi pilotního projektu, jehož konec je plánován na začátek roku 2020, následně budou naše zkušenosti využity k případným úpravám a na jejich základě budou moci vzniknout další zařízení pro široké využití.

Myslíme však především na zákazníky

Pro zákazníky, kteří uvažují o koupi vozu z portfolia iV, budou připraveny tři odstupňované balíčky služeb e-Mobility S, M, L, jejichž součástí je vždy Home Check/Energetický audit, který má za úkol prověřit současný stav infrastruktury přímo u klienta a následné navrhnutí optimálního řešení. Zákazník si tak bude moci být jist, že dané vozidlo z rodiny iV je pro něj vhodné a při jeho provozování nebude mít žádné překážky. Právě v této situaci budou moci naši prodejci již těžit z vlastních zkušeností, načerpaných v našem dealerství Auto Podbabská.

Přijďte se k nám seznámit s novými technologiemi iV a nahlédněte do budoucnosti, my jsme připraveni!

Zpět na seznam


KONTAKT

Auto Podbabská
Pod Paťankou 217/1
160 00 Praha 6 - Dejvice
info@autopodbaba.cz

Recepce Škoda 
T: 234 700 200

Recepce Volkswagen
T: 234 700 260

Servis
Po - Pá: 7:00 - 19:00
So:         9:00 - 13:00

Prodej
Po - Pá: 8:00 - 19:00
So:         9:00 - 13:00

Ochrana osobních údajů
gdpr@autopodbaba.cz

Informace pro členy družstva

 

Reklamační řád je k dispozici na provozovně 

Non-stop asistenční služba
M: 603 888 311