Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto společnosti Autodružstvo Podbabská, se sídlem Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha 6, IČO: 48030325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 797, (dále jen "Správce" nebo "Společnost"), souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro potřeby zasílání informací ze strany společnosti, k marketingovým účelům, tedy k zasílání marketingových nabídek ohledně produktů a služeb společnosti, značek Volkswagen, SEAT, ŠKODAVolkswagen Užitkové vozy, pro potřeby průzkumu trhu a zjišťování spokojenosti zákazníků, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefonický kontakt

2. Doba zpracování osobních údajů je:

Údaje budou zpracovány po dobu do 31.12. pátého roku ode dne potvrzení tohoto souhlasu.

3. Poučení

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje, že:

  • poskytnuté osobní údaje budou zpracovány na základě svobodného souhlasu, za uvedených podmínek,
  • při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracování osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám,
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omeezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, má práv na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Kontaktní spojení na Společnost v záležitostech ochrany osobních údajů je gdpr@autopodbaba.cz

KONTAKT

Auto Podbabská

IČ: 48030325
Pod Paťankou 217/1
160 00 Praha 6 - Dejvice
info@autopodbaba.cz

Recepce Škoda 
T: 234 700 200

Recepce Volkswagen
T: 234 700 260

Servis
Po - Pá: 7:00 - 19:00
So:         9:00 - 13:00

Prodej
Po - Pá: 8:00 - 19:00
So:         9:00 - 13:00

Ochrana osobních údajů
gdpr@autopodbaba.cz

Informace pro členy družstva

 

Reklamační řád je k dispozici na provozovně 

Non-stop asistenční služba
M: 603 888 311